Προσωπικά Δεδομένα

Πολιτικη

Η Web Essentials συλλέγει τα όποια προσωπικά δεδομένα μόνο για λόγους που αφορούν την καλύτερη επικοινωνία και εξυπηρέτηση των πελατών της. Τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλετε με οποιονδήποτε τρόπο ηλεκτρονικά παραμένουν απόρρητα και δε δίνονται ποτέ σε τρίτους, με εξαίρεση μόνο περιπτώσεις που αφορούν την ικανοποίηση τού εννόμου συμφέροντος.

Για την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων επισκεψιμότητας του παρόντος ιστότοπου γίνεται χρήση της υπηρεσίας Google Analytics, που παρέχεται μέσω εξυπηρετητών στις ΗΠΑ και τοποθετεί τα δικά της αρχεία κειμένου cookies στους υπολογιστές των επισκεπτών, ώστε να συλλέγονται πληροφορίες, όπως αριθμός επισκέψεων και δημοφιλέστερες σελίδες.

Ισχυουσες διαταξεις

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων υπόκεινται στους όρους του παρόντος τμήματος και τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού (Ν. 2472/1997 όπως αυτός σήμερα ισχύει, Π.Δ. 207/1998, Π.Δ. 79/2000 και αρ. 8 Ν. 2819/2000) και Ευρωπαϊκού Δικαίου (Οδ. 95/46/ΕΚ και Οδ. 97/66/ΕΚ).

Σε περίπτωση που κάποιος επισκέπτης του ιστότοπου θέλει να αφαιρεθεί από τα αρχεία μας ή να τροποποιήσει με οποιονδήποτε τρόπο τα στοιχεία του, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας και θα ικανοποιήσουμε την επιθυμία του άμεσα.

Back to top